تبلیغات
قرآن و عترت
تصویر منتخب
صفحات ویژه قرآن و عترت
سامانه پیامک قرآن و عترت
امکانات معنوی
لوگوی دوستان
آثار پیروی از هوای نفس در قرآن


 آثار پیروی از هوای نفس

کتاب آسمانی توحید برای پیروی از هواهای نفسانی آثار زیانباری ذکر کرده است که مهم‌ترین آن‌ها را یادآور می‌شویم  


کتاب آسمانی توحید برای پیروی از هواهای نفسانی آثار زیانباری ذکر کرده است که مهم‌ترین آن‌ها را یادآور می‌شویم:
1. هواپرستی منشأ ظلم و بی‌عدالتی
2. هواپرستی مانع رشد و کمال
3. هواپرستی عامل گمراهی
4. هواپرستی عامل سلب ادراک
5. هواپرستی در تضاد با حق پرستی
ده‌ها آیه، پیروی از هوای نفس را نکوهش نموده و به آثار آن اشاره کرده است. در این جا به عمده‌ترین آثار پیروی از هوای نفس از دیدگاه قرآن می‌پردازیم:


 هواپرستی منشأ ظلم و بی‌عدالتی
خداوند به مؤمنان چنین فرمان می‌دهد:
«از هوای [نفس] خویش پیروی نکنید که مبادا از حق منحرف شوید. و اگر زبان خود را به گواهی ناحق بپیچانید یا از گواهی دادن روی برتابید، بدانید که خدا به آنچه می‌کنید آگاه است و کیفرش در انتظار شماست»( نساء 135).

هواپرستی مانع رشد و کمال
خداوند در مورد بلعم باعورا می‌فرماید:
«و اگر می‌خواستیم، با نشانه‌هایی که به او نمایاندیم وی را به جایگاهی بلند بالا می‌بردیم و به قرب خویش می‌رساندیم، ولی نخواستیم، زیرا او به زمین چسبید و به لذت‌های دنیا گرایش یافت و از هوای نفس خود پیروی کرد.» (اعراف  176)
بلعم باعورا دانشمندی از بنی اسرائیل، آگاه به اسم اعظم پروردگار، مستجاب الدعوه و از مؤمنان به حضرت موسی(علیه السلام) بود ولی پیروی از هوای نفس مانع رشد و کمال او شد و قدرت پرواز و عروج را از او گرفت.( مجمع البیان، ج4، ص768)

 هواپرستی عامل گمراهی
قرآن مجید خطاب به حضرت داوود (علیه السلام) می‌فرماید:
«ای داوود، ما تو را جانشین خود قرار دادیم؛ [باید خلق و خوی تو همچون خلق و خوی کسی باشد که تو جانشین او هستی]. پس در میان مردم به حق داوری کن و در قضاوت پیروی هوای نفس مباش که تو را از راه خدا منحرف می‌کند» ( ص 26)
این آیه شریفه که مقام خلافت حضرت داوود پیامبر(علیه السلام) را در زمین بیان می‌کند به او دستور می‌دهد اکنون که لطف الهی شامل تو شده باید در میان مردم به حق حکم کنی و از پیروی هوای نفس که آسیب یک حکومت است، دوری نمایی، هوای نفس حاکم را از اجرای عدالت و حق محوری باز می‌دارد.

هواپرستی عامل سلب ادراک
خدای متعال می‌فرماید:
«آیا دیدی آن کسی را که معبود خویش را هوای خود قرار داده و با این که حق را شناخته است خدا او را در بیراهه گذارده و بر گوش و دلش مهر نهاده و بر چشمش پرده افکنده است؟ با این وصف، پس از خدا چه کسی او را به راه خواهد آورد؟ آیا درباره این گونه افراد نمی‌اندیشید تا پند بگیرید؟» (جاثیه ، 23)
هواپرستی درک صحیح حقایق را از انسان سلب می‌کند و انسان را تا مرحله مبارزه با خدا و شریک قرار دادن برای او، پیش می‌برد. هوای نفس پرده‌ای بر قوای ادراکی انسان قرار می‌دهد تا حدّی که منکر بدیهیات می‌شود.

هواپرستی در تضاد با حق پرستی
کتاب آسمانی توحید می‌گوید:
«اگر حق پیرو خواهش‌های آنان بود، قطعاً جهان هستی دگرگون می‌شد و آسمان‌ها و زمین و کسانی که در آن‌ها بودند، تباه می‌شدند»( مؤمنون 71).
هوای نفس انسان‌ها بی‌قانون است، اگر حق پیروی هوا و خواسته‌های غیر معقول نفس شد، هرج و مرج عالم را فرا می‌گیرد و جهان آفرینش را دچار فساو از هم گسیختگی می‌کند(گفتار رفیع، دکتر ناصر رفیعی، ج2، ص158)

چرا پیروی از هوای نفس باعث فروپاشی نظام هستی می‌شود؟ زیرا:
1. بدون شک هوا و هوس‌های مردم یکسان نیست و بیشتر اوقات با یکدیگر در تقابلند و حتی بسیار می‌شود که هوا و هوس‌های یک فرد نیز ضد و نقیض یکدیگرند، حال اگر حق بخواهد تسلیم این خواسته‌ها گردد، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و از هم پاشیدگی و فساد نخواهد داشت چراکه هر یک از آن‌ها معبودی را می‌پرستند، دینی برای خود ساخته‌اند، اگر حق، تسلیم این خواسته‌ها گردد و این معبودهای پراکنده بر گستره آفرینش حکومت کنند، فساد و از هم گسیختگی آن بر هیچ کس نهان و ناپیدا نخواهد بود.
2. خواسته‌های هوس آلود مردم بیشتر متوجه چیزهایی است که فساد انگیز است، اگر این تمایلات بخواهد رهبری جهان آفرینش و جامعه بشری را به عهده بگیرد، ثمره‌ای جز فساد و از هم پاشی نخواهد داشت.
3. خواسته‌های هوس آلود همیشه یک بُعدی است و تنها یک زاویه را می‌نگرد و از جنبه‌های دیگر نیاز بشر غافل است و بدون شک یکی از عوامل مهم فساد، برنامه‌های تک بعدی است. (تفسیر نمونه، ج14، ص302.)

منبع: دارالقرآن رضوی


   ادامه مطلب
برچسب ها :


نظر

| | | سه شنبه 17 مرداد 1396 | |سید حسین میراکبری شیرآباد |