تبلیغات
قرآن و عترت
تصویر منتخب
صفحات ویژه قرآن و عترت
سامانه پیامک قرآن و عترت
امکانات معنوی
لوگوی دوستان
منطق تربیتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

یـکـی از هـمـسـران رسول خدا به نام ماریه قبطیه فرزندی به دنیاآورد که پیامبر(ص) نام او را ابـراهـیـم نهاد. این پسر، مورد علاقه شدید رسول اکرم(ص) قرار گرفت، اما هنوز هیجده ماه از عـمرش نگذشته بود که از دنیا رفت. پیغمبر که کانون عاطفه و محبت بود، از این مصیبت به شدت مـتاثر شد، اشک ریخت و فرمود: ای ابراهیم، دل می سوزدواشک می ریزد و ما محزونیم به خاطر تو، ولی هرگز بر خلاف رضای خدا چیزی نمی گوییم. تـمـام مـسـلـمانان از این مصیبت متاثر بودند، زیرا آنها می دیدند که غباری از حزن و اندوه بر دل پیغمبر(ص) نشسته است.


آن روز تصادفاخورشید هم گرفته بود. با مشاهده این وضع، مسلمانان همگی ابرازداشتند که گرفتن خورشید، نشانه هماهنگی عالم بالا با عالم پایین ورسول خداست و این اتفاق جز برای فوت فرزند پیغمبر(ص) دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد، الـبته این مطلب مانعی ندارد، بلکه برای رسول اکرم(ص) ممکن است دنیا هم زیرورو شود، اما در آن مـوقع این اتفاق به روال طبیعی روی داده بود. برداشت مسلمانان به گوش پیغمبر اکرم(ص) رسـیـد. بـه جـای ایـن کـه آن حـضرت، از این تعبیر خوشحال شود و مثل بسیاری از سیاست بازها مـوقـعـیـت را بـرای تبلیغات غنیمت شمرد و حتی ازعواطف مردم به نفع اهداف تربیتی خودش اسـتـفـاده کند، نه تنهاچنین نکرد بلکه سکوت را هم جایز ندانست. به مسجد آمد و به منبررفت و مـردم را آگاه نمود و صریحا اعلام داشت که خورشید گرفته است، اما هرگز به علت درگذشت فرزند من نبوده است.ادامه مطلب
برچسب ها : پیامبراکرم(ص)،


نظر

| | | جمعه 30 تیر 1396 | |سید حسین میراکبری شیرآباد |