تبلیغات
قرآن و عترت
تصویر منتخب
صفحات ویژه قرآن و عترت
سامانه پیامک قرآن و عترت
امکانات معنوی
لوگوی دوستان
نام و معانی سوره‌های قرآن
فضیلت خواندن  سوره‌های قرآن

نام و معانی سوره‌های قرآن

 

1. فاتحه: باز كردن ـ 7 آیه.
2. بقره: گاو ماده ـ 286 آیه.
3. آل عمران: خاندان عمران ـ 200 آیه.
4. نساء: زنان ـ 176 آیه.
5. مائده: طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ 120 آیه.
6. انعام: چهارپایان ـ 165 آیه.
7. اعراف: مكانی بین بهشت و جهنم ـ 206 آیه.
8. انفال: زیادی، غنیمت، هبه ـ 75 آیه.
9. توبه: بازگشتن ـ 129 آیه.

10. یونس: نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 109 آیه.
11. هود: نام حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 123 آیه.
12. یوسف: نام حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 111 آیه.
13. رعد: صدای غرش ابر، 43 آیه.
14. ابراهیم: نام حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 52 آیه.
15. حِجر: منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ 99 آیه.
16. نحل: زنبور عسل ـ 128 آیه.
17. اسراء: رفتن در شب ـ 111 آیه.
18. كهف: غار وسیع ـ 110 آیه.
19. مریم: نام حضرت مریم سلام الله علیها ـ ، 98 آیه.
20. طه: از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، 135 آیه.
21. انبیاء: پیامبران ـ 112 آیه.
22. حج: قصد، نام یكی از فروعات دین ـ 78 آیه.
23. مؤمنون: ایمان‌آورندگان، گروندگان ـ 118 آیه.
24. نور: روشنایی ـ 64 آیه.
25. فرقان: قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ـ 77 آیه.
26. شعراء: شاعران ـ 227 آیه.
27. نمل: مورچه ـ 93 آیه.
28. قصص: داستان‌ها ـ 88 آیه.
29. عنكبوت: نام حشره ـ 69 آیه.
30. روم: نام شهر یا كشور ـ 60 آیه.
31. لقمان: نام فردی حكیم ـ 34 آیه.
32. سجده: خضوع و اظهار فروتنی ـ 30 آیه.
33. احزاب: گروه‌ها ـ 73 آیه.
34. سباء: نام قوم که پادشاه شان زن بود ـ 54 آیه.
35. فاطر: شكافنده ـ 45 آیه.
36. یس: حروف مقطعه و رمز است ـ 83 آیه.
37. صافات: منظم ساختن صفوف ـ 182 آیه.
38. ص: حروف مقطعه قرآن ـ 88 آیه.
39. زُمر: دسته، جماعت ـ 75 آیه.
40. غافر: بخشاینده ـ 85 آیه.
41. فصلت: بیان روشن ـ 54 آیه.
42. شوری: مشورت ـ 53 آیه.
43. زخرف: زینت ـ 89 آیه.
44. دخان: دود ـ 59 آیه.
45. جاثیه: به زانو درآمده ـ 37 آیه.
46. احقاف: نام مكانی در عمان ـ 35 آیه.
47. محمّد: نام پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، 38 آیه.
48. فتح: پیروزی ـ 29 آیه.
49. حُجُرات: خانه‌ها ـ 18 آیه.
50. ق: حروف مقطعه ـ 45 آیه.
51. ذاریات: بادهایی كه اشیاء را به پرواز در می‌آورد ـ 60 آیه.
52. طور: نام كوه است ـ 49 آیه.
53. نجم: ستاره ـ 62 آیه.
54. قمر: ماه ـ 55 آیه.
55. رحمن: بخشنده ـ 78 آیه.
56. واقعه: حادثه عظیم قیامت ـ 96 آیه.
57. حدید: آهن ـ 29 آیه.
58. مجادله: تابیدن طناب، جدل و مناظره ـ 22 آیه.
59. حشر: جمع كردن ـ 24  آیه.
60. ممتحنه: آزمون شده (مؤنث) ـ 13 آیه.

 فضیلت خواندن  سوره‌های قرآن

معانی سوره‌های قرآن

 

61. صف: صف كشیدن ـ 14 آیه.
62. جمعه: آخرین روز هفته ـ 11 آیه.
63. منافقون: منافقان (نفاق پیشه‌گان و دورویان) ـ 11 آیه.
64. تغابن: مغبون كردن یكدیگر ـ 18 آیه.
65. طلاق: باز كردن عقد نكاح ـ 12 آیه.
66. تحریم: حرام كردن ـ 12 آیه.
67. ملك: حكومت و اداره امور ـ 30 آیه.
68. قلم: وسیله نگارش و نوشتن ـ 52 آیه.
69. الحاقه: روز رستاخیز ـ 52 آیه.
70. معارج: صعود از پله ـ 44 آیه.
71. نوح: نام حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 28 آیه.
72. جن: پوشیده، نام موجود نامرئی ـ 28 آیه.
73. مُزمّل: پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است كه بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) ـ 20 آیه.
74. مُدثّر: آرامیدن در بستر ـ 56 آیه.
75. قیامت: به پاداشتن ـ 40 آیه.
76. انسان: نوع انسان، بشر ـ 31 آیه.
77. مرسلات: فرستاده‌شدگان ـ 50 آیه.
78. نبأ: خبر مهم ـ 40 آیه.
79. نازعات: كشیدن ـ 46 آیه.
80. عبس: عبوس، چهره در هم كشیدن ـ 42 آیه.
81. تكویر: پیچیدن نور خورشید ـ 29 آیه.
82. انفطار: شكافته شدن ـ 19 آیه.
83. مطففین: كم‌فروشان ـ 19 آیه.
84. انشقاق: شكافته شدن ـ 25 آیه.
85. بروج: شیء ظاهر و آشكار، 22 آیه.
86. طارق: كوبیدن ـ 17 آیه.
87. اعلی: برتر، بالاتر ـ 19 آیه.
88. غاشیه: پوشاندن ـ 26 آیه.
89. فجر: شكافتن وسیع، صبح ـ 30 آیه.
90. بلد: شهر (مكه) ـ 20 آیه.
91. شمس: خورشید ـ 15 آیه.
92. لیل: شب ـ 21 آیه.
93. ضحی: اوائل روز ـ 11 آیه.
94. انشراح: شرح صدر، آرامش ـ 8 آیه.
95. تین: انجیر ـ 8 آیه.
96. علق: خون بسته ـ 19 آیه.
97. قدر: اندازه‌گیری و تقدیر ـ 5 آیه.
98. بینه: دلیل روشن ـ 8 آیه.
99. زلزله: به لرزه درآمدن ـ 8 آیه.
100. عادیات: دویدن با سرعت ـ 11 آیه.
101. قارعه: حادثه مهم و سخت ـ 11 آیه.
102. تكاثر: تفاخر و فخرفروشی ـ 8 آیه.
103. عصر: فشردن، وقت عصر ـ 3 آیه.
104. همزه: عیب‌جو و غیبت‌كننده ـ 9 آیه.
105. فیل: نام حیوان -  5 آیه.
106. قریش: قدرت، اكتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مكه كه پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز جزء آن قبیله بود. ـ 4 آیه.
107. ماعون: چیز كم ـ 7 آیه.
108. كوثر: خیر كثیر و فراوان ـ 3 آیه.
109. كافرون: كسانی كه حق را می‌پوشانند ـ 6 آیه.
110. نصر: پیروزی ـ 3 آیه.
111. مسد: طنابی كه از الیاف بافته شده ـ 5 آیه.
112. توحید: یگانگی ـ 4 آیه.
113. فلق: شكافتن، طلوع صبح ـ 5 آیه.
114. ناس: مردم ـ 6 آیه.


===============================


معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ تاریخ جمع قرآن كریم، دكتر سیّد محمدرضا جلالی نایینی.
2ـ شناخت سوره‌های قرآن، هاشم هاشم‌زادة هریسی.
3ـ تاریخ قرآن، آیت الله محمّد هادی معرفت.
4ـ درس‌هایی از علوم قرآنی، دكتر حبیب الله طاهری.

 

منبع:andisheqom.comادامه مطلب
برچسب ها : قران،


نظر

| | | شنبه 4 شهریور 1396 | |سید حسین میراکبری شیرآباد |