تبلیغات
قرآن و عترت
تصویر منتخب
صفحات ویژه قرآن و عترت
سامانه پیامک قرآن و عترت
امکانات معنوی
لوگوی دوستان
باطن قرآن

نتیجه تصویری برای قرآن


باطن قرآن

یـكـى از مـبـاحثى كه از قدیم مطرح بوده است , این است كه چند درصد آیات قرآن كریم , آیات الاحكام است .
اولین عالمانى كه تفسیر موضوعى نوشته اند كسانى هستند كه در رابطه با آیات الاحكام رساله یا كتاب نوشته اند زیرا این بحث , نوعى تفسیر موضوعى است . آنـچه اكنون مطرح است , این است كه در حدود پانصد آیه , آیات الاحكام را تشكیل مى دهد یعنى حدود یك دوازدهم آیات قرآن كریم , زیرا قرآن داراى شش هزار و دویست و سى و شش آیه است .
لـكن این بیان از جنبه اى ممكن است درست باشد ولى با توجه به واقعیت امرصحیح نیست زیرا آنـان كـه آیـات الاحـكـام را در ایـن حدود تصور كرده اندتنها به آیاتى توجه داشته اند كه صریحا متعرض احكام و تكالیف شده است مثل : (اقیموا الصلوه و آتوا الزكاه ), (احل اللّه البیع و حرم الربا) و امـثـال ایـنهادر حالى كه به اعتقاد این جانب احكام شامل تمامى دستورات شرع , نسبت به روش زنـدگى انسان مى شود و اساسا قرآن , تمامى آیاتش , دستور العمل است و شیوه زندگى انسان را بـیان مى كند, حتى آنجا كه قصه نقل مى كند.ادامه مطلب
برچسب ها : قرآن،


نظر

| | | پنجشنبه 25 خرداد 1396 | |سید حسین میراکبری شیرآباد |